Copyright © by nobody

Nobody Now! 

 Wstępniak


     Witojcie Drogie Czytelniki i Telewidze!
     Czy zwróciliście uwagę, Drodzy Czytelnicy (nie wiem czemu z dużej litery... tak się chyba, kurde balans, przyjęło), że nasza kochana telewizja ogólnoświatowa (bo to już nie jest organizacja regionalna od dawna) przyjęła zestaw znaków, który ma chronić nasze naiwne, biedne i głupie dusze od moralnej zgnilizny, którą serwuje telewizja. Odtąd specjalnymi znaczkami na ekranie będą wyróżniane filmy, które mogą nieść treści. Na przykład treści niecne. Albo treści brutalne (Jezu... Brutalne??? Bliblię będą czytać w TV, czy co???). Odtąd w każdym razie specjalny znaczek będzie nam wskazywał drogę ku światłości wiekuistej... Tfu! Specjalny znaczek powie nam czy mamy oglądać TV w towarzystwie rodziców, braci i sióstr, czy też nie oglądać w ogóle.

    Ponieważ Fahrenheit, jak zawsze, wybiega myślą w przyszłość, możemy (antycypując) podać Wam krótką instrukcję korzystania z ekranu telewizyjnego.
    Teraz Wasz ekran TV wygląda np. tak:    Niedługo jednak będzie wyglądał tak:    A oto wyjaśnienie znaczków, które pojawią się w Waszych telewizorach niebawem:
    1. Program niepewny moralnie - może być oglądany wyłącznie w obecności lekarza domowego, uzbrojonego w aparat do mierzenia ciśnienia.
    2. Uwaga: "kopulacja". Wyłączyć odbiorniki natychmiast!!!
    3. Cenzor kościelny nie dopuścił. Zaraz zostanie wyłączona miejska elektrownia!
    4. Znacznik kraju, w którym odbywa się tak zwana "transmisja"
    5. Nie palić gnoje przy telewizorze! Dym tytoniowy wpływa źle na układy scalone i w związku z tym mogą one nie być gotowe na przekazywanie "właściwych treści"!
    6. "Natychmiast wyłączyć telewizor"!!! Nastąpiło przebicie i na wizję przedostały się tak zwane "treści europejskie"!
    7. Okno telegazety zawierające komentarz do tego co widzimy na ekranie. Na przykład: widzimy Jamesa Bonda. Komentarz: "Wikary nareszcie skompromitował moralnych nihilistów z jaczejki wywrotowej pod kryptonimem Fahrenheit"...
    8. Program nadaje się do śmieci - nie propaguje treści, a jedynie formę. Przeczytaj instrukcję obsługi swojego telewizora (jeśli objęła cię już reforma szkolnictwa i w związku z tym nie umiesz czytać, poproś o pomoc kogoś starszego z rady parafialnej) i wyłącz aparat natychmiast! Fahrenheit atakuje o zmierzchu!!!
    9. Program dla insektów - Prawdziwy Polak wyrzuca swój telewizor za okno!
    10. Program może być oglądany jedynie w obecności twojego proboszcza!
    11. Ty świnio!!! A jednak oglądałeś... Patrol zakonny już po ciebie jedzie!