ISSN: 2658-2740

„Zajdlowy” Fenix Antologia

Aktualności Fenix Antologia - 29 stycznia 2020

Fenix Antologia informuje, że wszystkie polskie opowiadania premierowe, opublikowane na jego łamach w 2019 roku, które spełniają kryteria nominacji do Nagrody im. Janusza A. Zajdla trafiły do darmowego ebooka.

Fenix Antologia

Fantastyka Fenix Antologia - 16 stycznia 2018

FENIX ANTOLOGIA to antologia polskich opowiadań fantastycznych, w założeniu cykliczna, wzbogacona o komiksy oraz publicystykę i krytykę fantastyki jako zjawiska obejmującego całość popkultury.
Nazwą nawiązuje do ukazującego się w latach 1990-2001 miesięcznika FENIX, będącego kontynuacją fanzinu Feniks, nieregularnego biuletynu Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki z lat 1984-1986.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!