Mapa Ukrainy
ISSN: 2658-2740

[Recenzja] „Historia science fiction” Xavier Dollo, Djibril Morissette-Phan

Komiks Łukasz Marek Fiema - 22 marca 2024

Historię Science Fiction mogę z czystym sumieniem polecić nie tylko miłośnikom fantastyki naukowej, ale również każdemu, kogo interesują dzieje literatury bądź analiza kultury popularnej. Nie można książki tej rzecz jasna traktować na równi z podręcznikiem akademickim, ale daje ona dość dobry obraz rozwoju tego gatunku na przestrzeni lat oraz ukierunkowuje na dalsze poznawanie tematu.

„Sapkowski i cała reszta” Łukasz Marek Fiema

W tych dziedzinach, które niegdysiejsi twórcy science fiction traktowali z mniejszym zainteresowaniem, bądź dopiero zaczynali twórczo eksplorować, dokonał się znaczny postęp. Ogrom nowych zagadnień związanych z rozwojem internetu, pracami nad sztuczną inteligencją i dokonaniami fizyki kwantowej stał się trudny do syntetycznego ujęcia przez pojedyncza osobę o humanistycznym zacięciu.

Fahrenheit