Fahrenheit XLIX - grudzień 2oo5
fahrenheit on-line - archiwum - archiwum szczegółowe - forum fahrenheita - napisz do nas
 
Spis Treści

<|<strona 01>|>

Spis Treści

 

 

DZIAŁY STAŁE

OKŁADKA

451 FAHRENHEITA

LITERATURA

BOOKIET

RECENZJE

SPAM (IENTNIKA)

GALERIA - Paweł Paliński

EGZEMPLARZ AUTORSKI - S.Łukjanienko


PUBLICYSTYKA

List do Świętego Mikołaja* - Dorota Pacyńska
"...nic na to nie poradzę, że w grudniu każda redakcja upiera się zamieścić jak najwięcej tekstów o tematyce świątecznej, obojętnie jakich, byleby były: bałwanki, choinki, prezenty..."

Święto Jul - Wojciech Świdziniewski
"...Okutani w ciepłe futra, wełniane płaszcze, obuci w buty z foczej skóry, brną uparcie przez śniegi, by przy świętym ogniu podziękować bogom za odchodzący rok i prosić łaski na nadchodzący..."

Nazywam się Mróz, Dziadek Mróz - Dominika Repeczko
"...Wśród korowodu postaci nieodmiennie związanych z tradycją choinkową Dziadek Mróz jest niewątpliwie przypadkiem szczególnym. Nie był częścią świątecznej legendy od zawsze..."


PARA, NAUKA I OBOK

O fizyce bardzo prostej w elektronicznych bebechach - Adam Cebula
"...Opowiadałem już o tym kim (czym) radioamator być potrafi, tym razem spróbuję odpowiedzieć na zupełnie podstawowe pytanie: po co być, w szczególności radioamatorem..."

LITERATURA

Najlepsze święta w życiu - James Patrick Kelly
"...Kathy była utraconą żoną. Oczywiście, biopowa Dziewczyna mogła przybrać jej ciało; mogła przyjąć dowolny kształt, jaki mężczyzna sobie zażyczył, nie mogła jednak stać się żoną..."

Te święta... - Agnieszka Smoręda
"...Gwiazda powoli się budził. Najpierw otworzył oko lewe, potem prawe, a następnie lekko podniósł ciężką głowę i spojrzał na nocny stolik. Stała tam butelka..."

W poszukiwaniu Świętego Mikołaja - Adam Cebula
"...drugi tydzień grudnia. W gruncie rzeczy fatalny czas na wszelkiego rodzaju przygody. Kałuże w rozmiękłym śniegu kryły rozmarznięte psie kupy, można było wdepnąć także w zwykłą dziurę w drodze i nabrać pełno wody do buta..."

Każdemu się mogło zdarzyć - Błażej Szydzisz
"...Musisz się pozbyć ciał - wydał sam sobie polecenie, prostując się. - Zaciągnij je do szopy i powycieraj całą krew..."

Kto się odważy nie obdarować Santa Clausa? - EuGeniusz Dębski
"...Maichaelina uważała, że ten szlak to jej droga, tylko jej, no i Santa Clausa, rzecz jasna. Nikt inny go nie widział, pewnie nie zasługiwał..."

Rozbudowany kwestionariusz osobowy - Magdalena Kałużyńska
"...Nie należy się czepiać tego imienia, ani tym bardziej nie należy się z niego śmiać. Mama takie imię nadała Rudolfowi i takie właśnie imię przez całe swoje dotychczasowe życie nosi..."

Niepokorna kwestia sporna - Magdalena Kałużyńska
"...Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: - Święty Mikołaj to lipa!..."

Zapalmy choinkę - Magdalena Kozak
"...Księżniczka z trudem odemknęła zapuchnięte powieki. Dźwignęła się z łóżka, rzuciła przelotne spojrzenie w kierunku lustra, po czym odwróciła wzrok z niechęcią..."


ZAKUŻONA PLANETA

Clint - Hic_est


NA CO WYDAĆ KASĘ

Ognie na skałach (fragment) - Rafał A. Ziemkiewicz

Fahrenheit

Magazyn  Literacki
s-f, fantasy i horror

Adres koresp.:

Ul. Krakowska 18/1

85-045 Bydgoszcz

 

Telefon: 507 189 200

Adres mail: Redakcja


DOBRE MZIMU:

Tomasz Pacyński


OJCIEC ZAŁOŻYCIEL:

EuGeniusz Dębski

 

RED. NACZELNY:

Dominika Repeczko

 

REDAKCJA:

Konrad Bańkowski

Adam Cebula

Magdalena Kałużyńska

Małgorzata Koczańska

Magdalena Kozak

Dorota Pacyńska


SEKR. REDAKCJI:

Karolina Wiśniewska

 

WSPÓŁPRACUJĄ:

Ewa Białołęcka

A.Chojnowska

Aleksandra Janusz

Martin Králik

Paweł Laudański

Piotr Lenczowski

Paweł Leszczyński

A.Mason

Łukasz Orbitowski

Tadeusz Oszubski

Romuald Pawlak

Andrzej Pilipiuk

Katarzyna Pilipiuk

Alastair Reynolds

W.Świdziniewski

Joanna Waszkowska

Asia Witek

Marcin Witek

K.Wójcikiewicz

Redakcja nie zwra­ca ma­ter­ia­łów nie za­mó­wio­nych oraz zas­trze­ga so­bie pra­wo do adiu­s­ta­cji tek­stów, do­bo­ru ty­tu­łów i do­ko­ny­wa­nia skró­tów nad­sy­ła­nych ma­ter­ia­łów (nie ma­my po­ję­cia, co to mo­że zna­czyć, ale zaw­sze się tak pi­sze. Jak do­tąd nig­dy ni­ko­mu nic nie zwró­ci­liśmy).

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!

< 01 >