Fahrenheit nr 57 - styczeń-marzec 2oo7
fahrenheit on-line - archiwum - archiwum szczegółowe - forum fahrenheita - napisz do nas
 
Spis Treści

<|<strona 01>|>

Spis Treści

 

 

DZIAŁY STAŁE

OKŁADKA

451 FAHRENHEITA

LITERATURA

BOOKIET

RECENZJE

GALERIA - Sheil


PUBLICYSTYKA

Biblioteka - Adam Cebula
"...temat, o którym ostatnio znowu gorąco. Albo tylko niektórym się tak wydaje, że problem praw autorskich, ochrony własności intelektualnej, patentów, bo to nie to samo, wraca..."

Co tam, panie, w polityce? Fantastycznie! - Adam Cebula
"...A ściślej: co jakiś czas człeka nachodzą elementy fantastyczne. Jakoś tak się robi, że to, czego człek się naumiał czy co nabył w związku z fantastyką, zaczyna pasować znakomicie do tak zwanej rzeczywistości..."

Humanizm sprzętowy - Adam Cebula
"...Po prawdzie to nasz redakcyjny kolega Kiwaczek sformułował problem i nie chodzi wcale o humanizm, tylko onanizm sprzętowy. Takie zjawisko występujące na terenie fotografii, objawiające się nadmierną miłością do sprzętu..."

Japońskie bajeczki dla (nie)grzecznych dzieci cz. 2 - Agnieszka Falejczyk
"...Japończycy lubią się bać. Straszne opowieści o duchach, demonach i zjawach cieszyły się u nich zawsze dużą popularnością. Na ludzi czyhają upiorne zwierzęta, mściwe kobiety śniegu spychające podróżników w przepaść, gigantyczne pająki, a nawet sandały, parasolki i czajniki..."


PARA-NAUKA I OBOK

Kilka słów o fotografii cz. 2 - Jacek Falejczyk
"...Tym razem wejdziemy głębiej w samą technikę wykonywania zdjęć, tak by wiedzieć, jakie możliwości i ograniczenia mają nasze aparaty. Uzbrojeni w tę wiedzę będziemy mogli świadomie reagować na warunki napotkane podczas robienia zdjęć..."

Radiobłysk - Adam Cebula
"...Stanisław Lem kiedyś powiedział, że czyta książki bynajmniej nie pod kątem przyszłego ich użycia w z góry zaplanowanych utworach. Stwierdził, że niczym krowa, która przeżuwa trawę i nie ma pojęcia, że z niej będzie mleko, przyswaja wiedzę..."

LITERATURA

Moi muzakowie - Ksenia Basztowaja
"...– Patrzcie państwo, ona się nudzi – zadźwięczał za moimi plecami wrednie cieniutki głosik. – Nie ma czego czytać! To weź i napisz! Sama się rozerwiesz, a może i coś ciekawego wyjdzie!..."

Prawdziwa opowieść o prawdziwym Harnasiu - Paweł Czerwiec
"...wplątawszy się w aferę z uprowadzoną księżniczką, tkwią nadal w jej gąszczu. Porwani wydarzeniami zdobyli przyjaźń Baby Jagi, wrogość dwóch zbójów oraz rycerskie ostrogi. Wszystko mogłoby układać się pięknie, gdyby nie to, że jeden z nich, dodatkowo plącząc wątki, wpadł w sidła miłości..."

Dziewczynka w różowym pokoju - Karolina Majcher
"...Jednak zaraz potem odbicia znikną, okna znów oblecze ciemność, a pokój przestanie wydawać się przytulny i ładny. Elza będzie leżeć cicho, cichuteńko, pluszowego misia trzymając tuż przy pobladłej buzi. Będzie czekać cierpliwie, aż drzwi szafy zaskrzypią..."

Crackowi szydercy - Emil Strzeszewski
"...Jak zawsze. Jesteś spokojnym facetem po przejściach, który ma za zadanie przetrwać i zapewnić wikt najbliższym. Nie czujesz głodu, nie masz chęci brać. Nawet nie myślisz o tym, żyjąc pełnią życia. Potem, nagle i stanowczo, bierze cię chęć. Nie możesz się powstrzymać. Sięgasz po bibułkę, tytoń i ten biały, przeklęty kryształek..."


NA CO WYDAĆ KASĘ

Tysiąckrotna myśl (fragment) - R. Scott Bakker


Noc noży (fragment) - Ian Cameron Esslemont


Spadek (fragment) - Grzegorz Mathea


Zakopane. Pokój z widokiem na cmentarz (fragment) - Jacek Rębacz


Posoka smoka (fragment) - Zbigniew Wojnarowski


Fahrenheit

Magazyn  Literacki
s-f, fantasy i horror

Adres koresp.:

Ul. Krakowska 18/1

85-045 Bydgoszcz

 

Telefon: 507 189 200

Adres mail: Redakcja

DOBRE MZIMU:

Tomasz Pacyński


OJCIEC ZAŁOŻYCIEL:

EuGeniusz Dębski

 

RED. NACZELNY:

Dominika Repeczko

 

ZAST. RED. NACZ.:

Dorota Pacyńska

 

REDAKCJA:

Konrad Bańkowski

Adam Cebula

Małgorzata Koczańska

Magdalena Kozak


SEKR. REDAKCJI:

Karolina Wiśniewska

 

WSPÓŁPRACUJĄ:

Ewa Białołęcka

Agnieszka Chojnowska

Jacek Falejczyk

Agnieszka Falejczyk

Hanna Fronczak

Aleksandra Janusz

Alina Kalandyk

Marcin Kamiński

Marta Kisiel

Martin Králik

Piotr Kobus

Tomasz Kopyra

Marina Makarewska

Robert A.Mason

Wojciech Misiurka

Łukasz Orbitowski

Tadeusz Oszubski

Romuald Pawlak

Andrzej Pilipiuk

Katarzyna Pilipiuk

Alastair Reynolds

Wojciech Świdziniewski

Joanna Waszkowska

Asia Witek

Marcin Witek

K.Wójcikiewicz

Milena Wójtowicz

Redakcja nie zwra­ca ma­ter­ia­łów nie za­mó­wio­nych oraz zas­trze­ga so­bie pra­wo do adiu­s­ta­cji tek­stów, do­bo­ru ty­tu­łów i do­ko­ny­wa­nia skró­tów nad­sy­ła­nych ma­ter­ia­łów (nie ma­my po­ję­cia, co to mo­że zna­czyć, ale zaw­sze się tak pi­sze. Jak do­tąd nig­dy ni­ko­mu nic nie zwró­ci­liśmy).

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!

< 01 >