Fahrenheit nr 55 - październik-listopad 2oo6
fahrenheit on-line - archiwum - archiwum szczegółowe - forum fahrenheita - napisz do nas
 
Spis Treści

<|<strona 01>|>

Spis Treści

 

 

DZIAŁY STAŁE

OKŁADKA

451 FAHRENHEITA

LITERATURA

BOOKIET

RECENZJE

GALERIA - Marek Danielewicz

GALERIA - Kaczor Donald


PUBLICYSTYKA

Rozważania prawie pozytywne - Adam Cebula
"...Fantastę w sposób oczywisty fascynują zmiany, jakie zachodzą w świecie. Zazwyczaj koncentruje się na tym, co najbardziej efektowne i najbardziej bijące po oczach, czyli na technice..."

Trochę anarchizmu przed snem - Adam Cebula
"...bo po prostu jestem grafomanem (domniemam, że to kolejny rodzaj zboczenia seksualnego, którego po zakończeniu dojrzewania nie sposób wyleczyć). Takie pisanie... w bambus..."

Jak trzech polskich Andrzejów napadło byłą Czechosłowację - Martin Králik
"...To, że polska fantastyka jest obecnie w Czechach drugą pod względem popularności, zawdzięczamy głównie Andrzejowi Sapkowskiemu. Do roku 1990 najbardziej znanym polskim fantastą był tutaj Lem..."

Czynnik ludzki - Alexandra Pavelková, A.Mason
"...Yennefer w wykonaniu Grażyny Wolszczak w filmie pojawia się chyba tylko po to, żeby przekonać nas, że nawet Geralt ma jakieś życie seksualne..."


PARA, NAUKA I OBOK

Problem granicy, ale nie Zofii Nałkowskiej - Adam Cebula
"...Kilka, może kilkanaście miesięcy temu polska prasa kpiła z głupich Amerykanów, którzy wojują z Darwinowską teorią ewolucji. No i mamy swój pasztet. Sytuacja jest durnowata..."

Wynalazki, które mogły zmienić historię - Anton Stiffel
"...Postać genialnego, momentami pomylonego wynalazcy mogłaby już zostać uznaną za archetypową. Wynikiem pracy takiej skomplikowanej osobowości czasem bywa coś zupełnie niefunkcjonalnego w rodzaju perpetuum mobile..."

LITERATURA

Śmietnik osobowości - Tomasz Duszyński
"...Erwin Dunn nie przyjmował łapówek, brzydził się nimi. Teraz też z odrazą spojrzał na pudełeczko z napisem „Bombonierka”, jakby w środku znajdowały się nie czekoladki, a ruchliwe pająki i skorpiony..."

Srebrna rocznica - Stephen M. Wilson
"...Piwo przed winem czy wino przed piwem? – wymamrotała do siebie, chwytając gąsior z porto w szafce, która świeciła teraz pustkami..."

Jak byłam na randce - Aleksandra Ruda
"...Tak więc wzdychałam do kolejnych obiektów mych uczuć na odległość i nazywałam imieniem ukochanego nowy koktajl (jeśli ktoś nie wie, dorabiamy sobie z Ottonem, produkując najprzeróżniejsze wysokoprocentowe napoje)..."

Prawdziwa historia o prawdziwych rycerzach - Paweł Czerwiec
"...Pan mój – wrzasnął, aż góry zadrżały – Ringweid z Siwego Lasu, syn Arlinga Złotowłosego, pana Sowiego Krzyku, żąda po raz ostatni, byś mu, panie, drogi ustąpił albo rozstrzygnął spór ten w walce, jak rycerzowi przystoi..."

Prorok - Monika 'Mara' Sokół
"...Kapłan skrzywił się niemal niezauważalnie – nie chciał, by tę słodką chwilę tryumfu zatruwały mu myśli o pogardzanym władcy. Znów spojrzał w górę, a widok statków sunących pomiędzy chmurami przywrócił mu błogi spokój..."


ZAKUŻONA PLANETA

Noir story in piekło - JK
"...Na początku będzie przestroga, a przestroga jest u mnie, bo jam tekst ten czytała. I powiadam, że długi jest utwór ten, i nie każdemu będzie dane przejść do końca..."


NA CO WYDAĆ KASĘ

Księżyc buntowników (fragment) - David Weber

Grimpow. Sekret ośmiu mędrców (fragment) - Rafael Abalos

Córka Boga (fragment) - Lewis Perdue

Spadek Leonarda da Vinci (fragment) - Lewis Perdue

Nieśmiertelny (fragment) - Tracy L. Slatton

Dom Wschodzącego Słońca (fragment) - Aleksandra Janusz

Fahrenheit

Magazyn  Literacki
s-f, fantasy i horror

Adres koresp.:

Ul. Krakowska 18/1

85-045 Bydgoszcz

 

Telefon: 507 189 200

Adres mail: Redakcja


DOBRE MZIMU:

Tomasz Pacyński


OJCIEC ZAŁOŻYCIEL:

EuGeniusz Dębski

 

RED. NACZELNY:

Dominika Repeczko

 

ZAST. RED. NACZ.:

Dorota Pacyńska

 

REDAKCJA:

Konrad Bańkowski

Adam Cebula

Małgorzata Koczańska

Magdalena Kozak


SEKR. REDAKCJI:

Karolina Wiśniewska

 

WSPÓŁPRACUJĄ:

Ewa Białołęcka

Agnieszka Chojnowska

Jacek Falejczyk

Agnieszka Falejczyk

Aleksandra Janusz

Alina Kalandyk

Marta Kisiel

Martin Králik

Marina Makarewska

Robert A.Mason

Wojciech Misiurka

Łukasz Orbitowski

Tadeusz Oszubski

Romuald Pawlak

Andrzej Pilipiuk

Katarzyna Pilipiuk

Alastair Reynolds

Wojciech Świdziniewski

Joanna Waszkowska

Asia Witek

Marcin Witek

K.Wójcikiewicz

Redakcja nie zwra­ca ma­ter­ia­łów nie za­mó­wio­nych oraz zas­trze­ga so­bie pra­wo do adiu­s­ta­cji tek­stów, do­bo­ru ty­tu­łów i do­ko­ny­wa­nia skró­tów nad­sy­ła­nych ma­ter­ia­łów (nie ma­my po­ję­cia, co to mo­że zna­czyć, ale zaw­sze się tak pi­sze. Jak do­tąd nig­dy ni­ko­mu nic nie zwró­ci­liśmy).

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!

< 01 >