ISSN: 2658-2740

Zmarł Wawrzyniec Podrzucki

Aktualności Fahrenheit Crew - 10 stycznia 2021

Źródło: www.podrzucki.eu

Wawrzyniec Podrzucki urodził się 27 marca 1962 roku w Gliwicach.

Z wykształ­ce­nia był bio­logiem (absolwentem Wy­dzia­łu Bio­lo­gii i Nauk o Zie­mi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lub­li­nie), doktorem nauk medycznych. Zawodowo był związany między innymi z: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Cen­trum On­ko­lo­gii w Gli­wi­cach, Ins­ty­tu­tem Trans­plan­to­lo­gii Akademii Medycznej w Warszawie, The Wistar Institute w Filadelfii czy Ins­ty­tu­tem Nauk o Śro­do­wisku Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jako pisarz Podrzucki debiutował w 2003 roku powieścią Uśpione archiwum, otwierającą trylogię Yggdrasill (kolejne części to: Kosmiczne ziarna oraz Mosty wszechzieleni). Poza tym publikował opowiadania w czasopismach: Nowa Fantastyka, Science Fiction oraz Poltergeist. W Nowej Fantastyce ukazywały się również jego teksty publicystyczne.

Jeden z tekstów publicystycznych opublikował także w Fahrenheicie.

Wawrzyniec Podrzucki zmarł nagle w czwartek 7 stycznia 2021 roku w Krakowie w wieku 58 lat.

Oficjalną stronę autora można znaleźć tutaj.

Mogą Cię zainteresować

Wawrzyniec Podrzucki „Kosmiczne Ziarna. Cykl: Yggdrasill”
Fantastyka Fahrenheit Crew - 21 kwietnia 2005

Fragment recenzji: Autor cyklu Yggdrasill zabiera czytelników do świata malowniczego i bogatego,…

Wawrzyniec Podrzucki „Uśpione Archiwum. Cykl: Yggdrasill”
Fantastyka Fahrenheit Crew - 21 kwietnia 2005

Fragment recenzji: I już po tytule wiadomo, jaka będzie opinia recenzenta. Niestety,…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!