Archiwum FiF
fahrenheit on-line - archiwum - archiwum szczegółowe - forum fahrenheita - napisz do nas
 
Publicystyka

<|<strona 46>|>

Daniił Charms

 

 

Daniił Iwanowicz Charms

Daniel Iwanowicz Juwaczow

(1905-1942)

 

1905

 

17 Grudnia (nowy kalendarz – 30) urodził się Daniił Iwanowicz Juwaczow. Jego ojcem był znany były działacz "Narodowej woli" Iwan Pawłowicz Juwaczow, skazany za swoją działalność w 1883 przez carat na karę śmierci.

 

1920-23

 

Daniel Juwaczow rozpoczął swoją działalność artystyczno-literacką na początku lat dwudziestych.

 

1924

 

Zostaje przyjęty do Leningradzkiego Technikum Elektrotechnicznego. Jednak już po roku musiał z tej szkoły odejść, za – m.in. brak aktywnej działalności społecznej. W rezultacie Juwaczow nie miał nawet ukończonego średniego wykształcenia. Od 1924 zaczyna nazywać siebie – Charmsem, i zaczyna używać swojego pseudonimu jako nazwiska. Używał wielu pseudonimów literackich, i często (dla zabawy) zmieniał je:

Chcharms, Chaarms, Dandan, Czarms, Karl Iwanowicz Szusterling i inne.

 

1925

 

Wraz z nieliczną grupą leningradzkich poetów (m.in. A. Wwiedenskim, Klujewem, Tufanowem) brał udział we wspólnych występach poetyckich i dramatycznych.,

 

1926

 

Na początku roku zakłada ze swoimi przyjaciółmi "Szkołę Czinarei". Była to jedna z wielu nieformalnych, lewicowych struktur artystycznych (które później, w końcu lat dwudziestych, połączyły się, bądź wymieszały).

 

1927

 

Jesienią 1926 zakłada wraz z kolegami OBERIU (Objedinienije realnovo iskusstva – Zjednoczenie Sztuki Realnej) [w skrócie dodano [e] i [i] dla bardziej egzotycznego brzmienia i – łatwiejszej wymowy...] Członkami grupy byli: Charms, Wwiedenski, Bachterjow, Lewin, Zabołocki. Późniejszy skład OBERIU wielokrotnie się zmieniał.

Grupa organizowała wiele występów poetyckich i wieczorów literackich, inscenizacji sztuk, skeczów, obrazów dramatycznych, i odczytów. Tradycyjnie występy kończyły się skandalami, najsłynniejszy z nich – z 30 marca 1927 roku, wybuchł po zebraniu kółka literackiego Wyższego Kursu Historii Sztuki.

 

1928

 

Ukazuje się manifest OBERIU.

24 stycznia 1928 OBERIUci zorganizowali swój największy spektakl-happening -wieczór literacki "Trzy lewicowe godziny". W tym roku ukazał się pierwszy numer pisma dla dzieci Jeż (w którym Charms później regularnie publikował), oraz książeczka dla dzieci Charmsa.

Do końca 1928 opublikował tylko dwa "dorosłe" utwory – po jednym wierszu w 1926 i 1927 roku. Później już ani jeden utwór Charmsa (i jego przyjaciela Wwiedenskiego) nie ukazał się drukiem.

 

1930

 

W kwietniu OBERIU prezentuje swój ostatni spektakl teatralny w Domu Studenckim Uniwersytetu Leningradzkiego.

 

1931

 

Magazyn Czerwone Nowiny napada na poetów-modernistów za to, że "uciekają od problemów budownictwa socjalistycznego".

W wieczór sylwestrowy Charms i kilku jego przyjaciół zostali aresztowani – wyrok – zesłanie.

 

1934

 

Charms zostaje przyjęty do Związku Pisarzy ZSRR. Sam Charms (po 1934) pisał coraz rzadziej dla dzieci, i powstawało niewiele nowych jego wierszy. Mimo to uznano go za twórcę nowej, własnej "klasyki" poezji dla dzieci.

 

1937

 

Drugie aresztowanie poety (został jednak szybko oswobodzony). W prasie wzmagają się ataki na satyrę i literaturę dziecięcą, <która nie wyjaśnia dokładnie dzieciom "kto jest ich przyjacielem, a kto jest ich wrogiem.">.

 

1939

 

Zestawia cykl Zdarzenia – dedykowany jego drugiej żonie, Marinie Malicz. Później pisze już tylko prozę.

 

1941

 

W sierpniu 1941 (23) został aresztowany za "szerzenie defetystycznej propagandy i wypowiedzi panikarskie". Osadzony został w więzieniu NKWD w Leningradzie, potem przeniesiono go do więziennego szpitala psychiatrycznego, gdzie przebywał (najprawdopodobniej) aż do śmierci. Ponieważ groziło mu rozstrzelanie, prawdopodobnie symulował chorobę psychiczną. Zmarł w pierwszą zimę blokady Leningradu – w rezultacie "leczenia" lub z głodu.

 

1942

 

Oficjalna data śmierci: 2 lutego.

 

W    N U M E R Z E
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!

< 46 >