Festiwal nauki „Ścieżki archeologii – nauka – kultura – popkultura”

Aktualności A.Mason - 29 maja 2019

13.06.2019 - 16.06.2019 - Biskupin
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Biskupin 17, 88-410 Gąsawa

 

W dniach 13–16 czerwca 2019 r. na terenie rezerwatu Muzeum Archeologicznego w Biskupinie odbędzie się festiwal nauki „Ścieżki archeologii – nauka – kultura – popkultura”.

W ramach festiwalu będą miały miejsce liczne prezentacje w formie pokazów, warsztatów, prelekcji oraz seansów filmowych. Będą one eksponowane w ramach trzech ścieżek: nauka, kultura oraz popkultura.

Ścieżki archeologii – nauka – kultura – popkultura” to pierwszy w Polsce festiwal nauki, którego ideą jest ukazanie pełnego oblicza współczesnej archeologii – nauki interdyscyplinarnej, wykorzystującej w swych badaniach nowoczesne osiągnięcia techniki, której dokonania zajmują ważną pozycję w poznawaniu, badaniu i kształtowaniu dziedzictwa kulturowego oraz są źródłem inspiracji we współczesnej kulturze masowej.
Wydarzenie odbędzie się w dniach 13–16 czerwca 2019 r. na terenie rezerwatu Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. W ramach festiwalu będą miały miejsce liczne prezentacje w formie pokazów, warsztatów, prelekcji oraz seansów filmowych. Będą one eksponowane w ramach trzech ścieżek: nauka, kultura oraz popkultura.
Po raz pierwszy w Polsce liczne grono naukowców z całej Polski spotka się w jednym miejscu by wspólnie popularyzować archeologię. Ścieżki „nauka oraz kultura” realizowane będą przez wybitnych specjalistów, w tym między innymi z instytutów i katedr archeologii uniwersytetów oraz placówek muzealnych. Badacze promować będą swoje osiągnięcia naukowe oraz popularyzatorskie. Tak szerokie grono specjalistów gwarantuje nie tylko wysoki poziom merytoryczny imprezy, ale również różnorodność wypowiedzi.


W ramach ścieżki „nauka” odbędą się prezentacje dotyczące metodyki badań i osiągnięć polskiej archeologii. Zaprezentowane zostaną dziedziny, z których dokonań i metod badawczych archeolodzy w ramach badań interdyscyplinarnych korzystają i które mają dla archeologii ogromne znaczenie (m.in. analiza metaloznawcza czy badania archeometryczne). Ukazane zostaną kulisy pracy archeologa: badania wykopaliskowe oraz praca z zabytkami od momentu ich wydobycia z wykopu, aż do ekspozycji na wystawie muzealnej i w publikacji naukowej. Przedstawimy procesy konserwacji, rekonstrukcji i metody datowania zabytków archeologicznych. Pokażemy czym jest archeobotanika, jak wygląda praca paleobotaników, archeozoologówantropologów fizycznych. Zaprezentujemy nowoczesne metody badań nieinwazyjnych (archeologię lotniczą czy metody geofizyczne), a także wykorzystywanie komputerowych rekonstrukcji ludzkich twarzy oraz tworzenie modeli 3D konstrukcji architektonicznych. Pokażemy jak pracują archeolodzy pod wodą oraz w jaki sposób wykorzystuje się w archeologii numizmatykę. Swoje osiągnięcia zaprezentują archeomuzykolodzy zajmujący się nie tylko rekonstrukcją instrumentów muzycznych, ale także odtwarzaniem i rekonstruowaniem zapisów nutowych.

Prezentacje dotyczyć będą archeologii pradziejowej, wczesnośredniowiecznej i nowożytnej, w tym dotyczącej II wojny światowej i badania radzieckich baz, w których przechowywano broń atomową.

W ścieżce „kultura” pokażemy instytucje muzealneskanseny, które chronią dziedzictwo archeologiczne, popularyzują je w formie wystawienniczej, ewentowej i wydawniczej. Dopełnieniem tej części będą filmy o tematyce archeologicznej, emitowane w ramach Biskupińskiego Przeglądu Filmów Archeologicznych, oraz wydawnictwa naukowe.
Całość zamknięta zostanie ścieżką „popkultura”, w której skupimy się na licznych archeologicznych inspiracjach obecnych w kulturze masowej. Odbędą się spotkania z pisarzami czerpiącymi garściami z dorobku archeologów, tłumaczami oraz badaczami popkultury. Zaprezentowane zostaną komiksy, gry planszowe, komputerowe oraz inspiracje archeologią w muzyce współczesnej.

Pełny program imprezy możecie znaleźć na stronie organizatorów:
http://www.biskupin.pl/sciezki/

Ściągnij tekst:

Mogą Cię zainteresować

„Big Book Festiwal” – Powrót do początku
Aktualności Fahrenheit Crew - 14 czerwca 2017

W pierwszy weekend wakacji, od 23 do 25 czerwca, opuszczony kompleks szkół…

XI Brzeski Festiwal Gier Planszowych
Gry A.Mason - 5 lutego 2019

Już w najbliższy weekend odbędzie się XI edycja Brzeskiego Festiwalu Gier Planszowych, czyli…

Już za tydzień festiwal nauki „Ścieżki archeologii. Nauka – kultura – popkultura”
Aktualności Fahrenheit Crew - 5 czerwca 2019

W dniach 13-16 czerwca 2019 r. w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie odbędzie…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!