ISSN: 2658-2740

Polska Fundacja Fantastyki Naukowej

Dzięki porozumieniu przedstawicieli kręgów literackich, naukowych oraz fanowskich, w dniu 21.09.2019 roku na konferencji założycielskiej w Krakowie podjęto decyzję o ustanowieniu Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej. W chwili obecnej trwają przygotowania do złożenia wniosku o rejestrację w KRS.

Celem Fundacji jest popularyzowanie fantastyki naukowej, szczególnie polskiej, która będzie promowana w kraju i poza jego granicami. Prowadzona aktywność zakłada, między innymi, coroczne organizowanie konkursu literackiego oraz wydawanie i tłumaczenie na języki obce antologii z utworami znanych oraz debiutujących autorów. Fundacja szuka również okazji do włączania się w szeroko pojętą działalność kulturalno-oświatową poprzez organizację spotkań z literatami i naukowcami różnych specjalizacji, aby tym sposobem przybliżać poruszane w fantastyce naukowej zagadnienia. Zakres jej działalności obejmuje także przyznawanie nagrody, która wyróżniając w równym stopniu wartości literackie oraz naukowe ma należycie honorować autorów tego gatunku oraz podkreślać ich wkład w jego rozwój.

Realizacja celów statutowej oparta zostanie na wytycznych Rady Programowej w składzie:

  • prof. dr hab. Marek Sarna
  • dr hab. prof. UAM Grażyna Gajewska
  • dr hab. prof. UW Paweł Frelik
  • dr hab. Grzegorz Brona
  • dr Jacek Kurek

Zgodnie z podjętymi ustaleniami PFFN będzie współpracować z czasopismem Fahrenheit w zakresie wyboru utworów nominowanych do administrowanej przez Fundację nagrody.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na oficjalny profil Fundacji na Facebooku.

Ściągnij tekst:

Mogą Cię zainteresować

Nie znaleźliśmy żadnych powiązań.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!